CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHANH Phiên bản hệ thống 13.0-20220620

Thông tin về CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHANH instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
WinERP Accounting
Manage financial and analytic accounting
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Product Pricing Access Permission
Hide Cost / Sale Price
WinERP Base
Basic functions
WinERP Ecommerce Features
Ecommerce Features
WinERP HR
Human Resource
WinERP Inventory
Inventory Features
WinERP Print Pricelist
WinERP Sales
Bán hàng
WinERP Theme
Backend Theme
Odoo WooCommerce Connector
Odoo Woocommerce Connector helps you automate your vital business processes at Odoo by enabling bi-directional data exchange between WooCommerce & Odoo.
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam